Print
PDF

Præsentationsteknik

Præsentationstræning for ledere og specialister. Lær hvordan du kommer igennem med dit budskab, når du skal præsentere dine power points. Træning kan foregå individuelt eller i mindre grupper af max. fem personer.

Du får trænet:

  • Din gennemslagskraft og evne til at få budskabet igennem
  • Din evne til at skabe nærvær i lokalet
  • Din evne til at præsentere tal, kurver og modeller
  • Dit kropssprog og placering i rummet
  • Dit tempo, betoninger og dynamik
  • Din evne til at starte og stoppe en diskussion blandt dine tilhørere

Træningen tager udgangspunkt i deltagernes egne power points, som medbringes til træningen.